Hotspot handicapspecifiek 

Wat is een hotspot? 

In de Hotspot bundelen we de expertise van vier gespecialiseerde organisaties. Zo willen we personen met een (vermoeden) van een beperking, hun informeel en professioneel netwerk ondersteunen en een antwoord bieden op al hun handicap specifieke vragen. In de Hotspots werken we samen met de bredere welzijnspartners. Zo willen we de toegankelijkheid vergroten, zodat mensen vlotter de weg vinden naar de gepaste hulpverlening.


Welke diensten vallen er onder Hotspot?

Hotspot handicap Provincie Antwerpen is een samenwerkingsinitiatief tussen 4 RTH-diensten.

Het Raster is een gespecialiseerde begeleidingsdienst rondom autisme. Het Raster begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving die een hulpvraag hebben rond autisme. Naast individuele begeleiding aan huis, online en op de dienst, biedt Het Raster groepsbegeleidingen en trainingen aan voor diverse doelgroepen. Bovendien ondersteunt Het Raster organisaties die deskundiger willen worden in het omgaan met personen met autisme.

 www.hetraster.be


 

 Kadodder begeleidt gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in hun zoektocht naar antwoorden. Naast begeleidingen aan huis biedt Kadodder ook individuele, gespecialiseerde opvang die zorgt voor zinvolle bezigheden in de vertrouwde omgeving van de persoon met een beperking.
Kadodder biedt ook outreach aan ondersteuners van personen met een verstandelijke beperking. 
https://www.kadodder.be
 


KOCA is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of een vermoeden van een beperking.

 

Koca begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, met een auditieve beperking, met leer- en gedragsmoeilijkheden of spraak-taalontwikkelingsproblemen. Zij bieden begeleiding aan huis of in Koca en ze bieden ook audiologische ondersteuning.

Koca biedt ondersteuning op vlak van leren, werken, wonen, vrije tijd en dagbesteding alsook vorming aan professionelen.

 https://www.koca.be 


OLO-Rotonde is een organisatie die actief is binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. OLO-Rotonde is er voor baby's en peuters, kinderen en jongeren als volwassenen en hun gezinnen. Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp hebben zij een ruim aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking.

https://www.olo-rotonde.be